ข่าวเกมส์ออนไลน์ไทย » XSHOT จับจริง ผู้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด จับได้ลงโทษทางกฏหมายถึงที่สุด

XSHOT จับจริง ผู้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด จับได้ลงโทษทางกฏหมายถึงที่สุด

28 กรกฎาคม 2015
63   0

01

     บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์จำกัด ได้รับอนุญาตจาก บริษัท คิงซอฟต์จิงไฉ่ ออนไลน์ เกม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกม XSHOT ให้บริษัท วินเนอร์ออนไลน์ จำกัด  เป็นผู้ให้บริการ เกม XSHOT รวมถึงการนำเผยแพร่ต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.2550  จนถึงปัจจุบัน

     ดังนั้น บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า การกระทำในลักษณะต่อไปนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ..2537 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

     ทั้งนี้ หากบริษัทฯตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด  ทั้งทางแพ่งและทางอาญา  ตามนโยบายการปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เกมของบริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกมส์ : Winner
สามารถติดตามข่าวสารของเว็ปไซด์ etc-news ทาง Facebook ได้ที่
>> https://www.facebook.com/Myetcnews <<

Share Button