Technology News » ข่าวเทคโนโลยี อื่นๆ » 1 มีนานี้ ทุกค่ายมือถือต้องออกโปรคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที

1 มีนานี้ ทุกค่ายมือถือต้องออกโปรคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที

10 มกราคม 2015
177   0

หลังจากที่เมื่อวาน สปช. ได้มีมติให้ค่ายมือถือต้องคิดค่าโทรเป็นวินาที  วันนี้ทางกสทช.ได้หารือกับค่ายมือถือให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการคิดค่า บริการมือถือตามจริงเป็นวินาที โดยได้ข้อสรุปให้ทุกค่ายจัดทำโปรโมชั่นใหม่ ที่เป็นการคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที มาเสนอภายใน 1 มี.ค.58

Business team deliberating with lawyer

 

จากการประชุมเจรจาหารือระหว่าง กสทช. และค่ายมือถือทุกเจ้าในประเทศไทยวันนี้  ได้มีการพูดถึงการปรับทั้งระบบอุตสาหกรรมให้เลิกคิดค่าบริการแบบมีการปัด เศษของวินาทีเป็นนาที แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ตอบรับ ทำให้ในที่สุดได้ข้อตกลงเพียงว่าจะมีการออกโปรโมชั่นใหม่ที่คิดค่าบริการตาม จริง  โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

1.ผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายต้องจัดทำโปรโมชั่นใหม่ไม่เกินวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยมีโปรโมชั่นคิดการใช้งานตามจริงเป็นวินาที เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับประชาชน

2. ประชาชนสามารถยกเลิกโปรโมชั่นเดิมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีที่ประชาชนยังใช้โปรโมชั่นเดิมการคิดค่าบริการจะเป็นรูปแบบเดิมคือการ คิดอัตราการใช้งานด้วยการปัดเศษเป็นนาที

3.ผู้ให้บริการมือถือต้องเปิดให้ประชาชนสามรถตรวจสอบอัตราการใช้งานจริงบนเว็บไซต์  เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างเป็นธรรมให้กับประชาชน

Share Button