ข่าวเกมออนไลน์ » เกาหลีใต้ส่งเสริมคณะวิชา eSport เต็มที่เตรียมเปิดสาขา ปี 2015 นี้

เกาหลีใต้ส่งเสริมคณะวิชา eSport เต็มที่เตรียมเปิดสาขา ปี 2015 นี้

4 มกราคม 2015
144   0

NjpUs24nCQKx5e1DHJbNUhuaJomIDSzxNJgahPFPbHL

ณ ดินแดนเมืองแห่งอุตสาหกรรมเกมอย่างเกาหลี เราอาจจะเห็นการผลักดันการแข่งขัน หรือในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมในมหาวิทยาลัยก็เยอะ แต่ทว่าในปี 2015 นี้ ทางเกาหลีบุกหนักไม่ได้เป็นเพื่อศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพัฒนาเกมอย่างเดียว เท่านั้น แต่จะกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเกมเมอร์ให้มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาด เกมโลกอีกด้วย

และตอนนี้หากเราเข้าไปยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยชุงอัง จะเห็นถึงแผนแม่บทปี 2015 เกี่ยวกับสาขาวิชา e-Sport แล้ว ซึ่งเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียน แบ่งเป็น Practical competence 20% และประสบการณ์การได้รับรางวัล 80% และเข้าทดสอบเล่นเกม

เว็บไซต์ต่างประเทศ นำเสนอข่าวกรณีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ จัดตั้งสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมส์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาพัฒนาเกมส์จนถึงพัฒนานักกีฬาแข่งขันเกมส์

จนถึงปัจจุบันในปี 2015 มีมหาวิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชาถึง 21 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมด้านวิดีโอเกมส์,​สาขาด่านเกมส์คอนเทนต์ รวมถึงคณะเกี่ยวกับ eSport Dongguk, Tomgmyong, Woosuk, Yongsan หรือ Jusung ด้านเนื้อหาการสอนจะเรียนตั้งแต่เบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม, การออกแบบศิลป์ จนถึงกำหนดแรงบันดาลใจของการพัฒนาเกมส์ ขณะที่คณะ eSport จะเสมือนกับคณะพลศึกษา สอนตั้งแต่ภาคทฤษฎีจนถึงภาคปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม การเปิดสาขาวิชาดังกล่าวย่อมมีอุปสรรคปัจจัยภายใน เนื่องจากขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อสอนวิชาความรู้ อย่างไรก็ดีที่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่จะได้งานจากบริษัทพัฒนาเกมส์ชั้นนำภายในประเทศ และมีการรองรับงานแขนงดังกล่าวเป็นประจำทุกปีี

korea-dev

Credit : mthai , thairath

Share Button