ข่าวกิจกรรม และ โปรโมชั่น » อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย

อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย

10 ตุลาคม 2017
333   0

:     สิงห์บุรี วันที่ 6 ตุลาคม 2560 – อีริคสัน ประเทศไทยจัดโครงการ Ericsson’s Build & Share สำหรับพนักงานเดินทางออกจากตึกซันทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี-รังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) มุ่งหน้ายังจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทำกิจกรรมให้บริการเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดบ้านลำ โครงการ Ericsson’s Build & Share เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

:     โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี อีริคสัน ประเทศไทยได้บริจาคคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นท์เตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ให้ความรู้และให้บริการเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดบ้านลำ จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยการผลิตสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงทัศนียภาพและการใช้งานสนามเด็กเล่นและอ่างล้างหน้าแปรงฟัน รวมทั้งทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น

:     แนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีนั้น (Technology for Good) ทำให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดนี้ทำให้พนักงานอีริคสันทั่วโลกสามารถมอบความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อเกิดเหตุการณ์สภาวะวิกฤติขึ้นผ่านสังคมแห่งการเชื่อมต่อ (Networked Society) ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และยังประโยชน์ให้แก่ประชากรหลายล้านคนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การสนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการขับเคลื่อนผ่านแนวคิด Technology for Good นี้ ปัจจุบันอีริคสันสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้คนกว่าสี่ล้านรายทั่วโลก

 

:     นาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมานี้ อีริคสันได้ทำการเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปีสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การนำเอาโทรศัพท์เครื่องแรกเข้ามาใช้และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงวันนี้อีริคสันยังคงสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสังคมแห่งการเชื่อมต่อ (Networked Society) ให้เป็นจริง รวมถึงการขับเคลื่อนผ่านแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี (Technology for Good) เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนคนไทยได้มากที่สุด อย่างในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่อีริคสันได้สนับสนุนการศึกษาไทย และเรายังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต”

:     ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัดที่นำเอาเทคโนโลยี รวมถึงความรู้มาช่วยพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โครงการของอีริคสันได้พัฒนาการศึกษาและสุขภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน ทำให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต”

:     ทวีป บรรจงเปลี่ยน อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ กล่าวว่า “เด็ก ๆ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรู้ว่าคณะผู้บริหารและพนักงานจากอีริคสัน ประเทศไทยจะเข้ามาเยี่ยม พวกเรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นโรงเรียนของเราได้รับการพัฒนาปรับปรุง ขอขอบคุณคณะเดินทางจากอีริคสัน ประเทศไทย สำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้”

:     โรงเรียนวัดบ้านลำ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสิงห์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2482 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านลำ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านลำได้จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 97 คน คุณครูจำนวน 13 คน (เป็นพนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน) ตั้งอยู่ในชุมชนชนบทห่างไกลจากชุมชน มีทุ่งนาล้อมรอบ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กในชุมชนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนและขาดแคลน สภาพครอบครัวมีปัญหาต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอด โรงเรียนวัดบ้านลำได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ล่าสุดคือรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีเด่นของปวงประชาประเภทสุดยอดครูดีของสกสค.จังหวัดสิงห์บุรี และรางวัลครูดีของแผ่นดินระดับภาคของมูลนิธิครูของแผ่นดิน

———————————————————

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ERICSSON
สามารถติดตาม etc-news ได้
ทาง Facebook

———————————————————

Share Button