ข่าวเกมส์ออนไลน์ไทย » ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์อัสนีขยี้พสุธา ฮันกวาง และหมื่นคุณธรรมค้ำฟ้า

ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์อัสนีขยี้พสุธา ฮันกวาง และหมื่นคุณธรรมค้ำฟ้า

17 เมษายน 2015
239   0

02

ด้วยข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการหลายท่านที่ต้องการให้มีการรวมเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เพื่อน ๆ ภายในเกมได้
รู้จักกันมากขึ้น การเข้าปาร์ตี้หรือทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางทีมงานจึงได้พิจารณาทำการ
รวมเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดและข้อควรทราบดังนี้

กำหนดการ : วันที่ 23 เมษายน 2558 หลังเปิดซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด : จะทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง 4 เซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยเซิร์ฟเวอร์

• อัสนีขยี้พสุธา
• ฮันกวาง
• หมื่นคุณธรรมค้ำฟ้า

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์ ทางทีมงานขอให้ผู้ใช้บริการ
ทุกท่าน (ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรวม) ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 การเลือกตัวละคร

การรักษาตัวละคร : เลือกตัวละครที่ต้องการไว้ 5 ตัวละคร
ระยะเวลา : วันที่ 17 เมษายน – 23 เมษายน 2558 ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ต้องปฎิบัติ : เลือกตัวละครที่ต้องการให้เหลือ 5 ตัวละครจากทั้งหมด 3 เซิร์ฟเวอร์โดยอาจลบตัว
ละครอื่นที่ ไม่ต้องการทิ้งทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในวันเลือกจริง (หากลบไม่ได้ไม่เป็นไร จะให้
เลือกตัวละครอีกครั้งตอนรวมเซิร์ฟเวอร์) ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่สามารถสร้างตัวละครได้สูงสุด 5 ตัวละคร
ดังนั้นหากผู้เล่นมีตัวละครอยู่หลายเซิร์ฟตาม ให้ทำการย้ายของทั้งหมดออกจากตัวละครที่ไม่ต้องการ
เพื่อเตรียมลบทิ้ง

 ตัวอย่างการเลือกตัวละครในวันรวมเซิร์ฟเวอร์

ในขณะรวมเซิร์ฟเวอร์จะมีหน้าต่างการรวมเซิร์ฟให้ทันทีหลังจากที่ login ไม่ว่าท่านจะเล่น
อยู่เซิร์ฟใดก็ตาม ซึ่งจะแสดงรายชื่อตัวละครทั้งหมดใน 3 เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกรวมเท่านั้นและ
หากเซิร์ฟไหนไม่มีตัวละครระบบก็จะไม่แสดงผลใด ๆ จากนั้นให้เราเลือกตัวละครที่เราต้อง
การรักษาไว้

ปุ่มสีเหลือง = คือรักษาไว้ เป็นตัวละครที่คุณต้องการ
ปุ่มสีน้ำตาล = ตัวละครที่ไม่ได้เลือกและถูกลบทิ้งทันที

ดังนั้นหากเราทำการจัดการโอนย้ายสิ่งของไว้เป็นระเบียบแล้วและทำการลบตัวละครที่ไม่ใช้
ทิ้งไปก่อนหน้าก็จะทำให้เป็นระเบียบมากขึ้นป้องกันการสับสนได้เป็นอย่างดี

 การเก็บรักษาไอเทม

การรักษาไอเทม : ให้นำไอเทมไปใส่ไว้ในคลังส่วนตัวของตัวละครที่ใช้
ระยะเวลา : วันที่ 17 เมษายน – 23 เมษายน 2558 ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์

หลังจากที่เราเลือกตัวละครที่เราเลือก “รักษาไว้” 5 ตัวละครแล้ว ไอเทมดังกล่าวที่อยู่ในคลังส่วนตัวจะ
ตามมาด้วยทั้งหมด ดังนั้นจะเลือก รักษาตัวละคร ตัวใดไว้ให้นำไอเทมไปใส่ไว้ ในคลังตัวละครหรือช่อง
เก็บของตัวละครนั้นให้มากที่สุด เพราะไอเทมดังกล่าวจะตามไปด้วย

ส่วนไอเทมในตัวละครที่ถูกลบ หรือตัวละครที่ไม่ได้เลือกรักษาไว้ จะถูกลบไอเทมทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น
ไอเทมในคลังตัวละครหรือไอเทมในช่องเก็บของตัวละคร

ห้ามนำสิ่งของไว้ในช่องสวมใส่พิเศษ ช่องสัตว์เลี้ยงและเป้สัมภาระ โดยเด็ดขาด

เนื่องจากไอเทมของตัวละครต่าง ๆ นั้นจะผูกติดกับตัวละครที่เลือกเก็บไว้ ดังนั้น

” ให้นำไอเทมที่ต้องการไปใส่ไว้ใน คลังส่วนตัว ของตัวละครที่เราเลือกรักษาไว้
หากทำเช่นนี้ไอเทมจะยังคงอยู่ไม่หายไป ส่วนตัวละครที่ถูกลบไอเทมก็จะถูกลบ
ด้วยเช่นกัน”
ซึ่งอาจจะมีไอเทมบางชนิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อยู่ในตัวละครที่เราไม่ต้องการ แต่
ไม่สามารถย้ายไปเก็บไว้ในตัวละครที่ต้องการได้ ปัญหาดังกล่าวมีทางแก้วิธีเดียวคือ

1. จำเป็นต้องเลือกตัวละครที่มีไอเทมดังกล่าวนั้นให้เป็น “ตัวละครที่รักษาไว้”
2. นำไอเทมดังกล่าวหากแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่ใส่คลังรวมได้ ให้นำไปใส่คลังรวม

 การเลือกคลังรวม

การเลือกคลังรวม : เลือกคลังรวมได้เพียง 1 เซิร์ฟเวอร์
ระยะเวลา : วันที่ 17 เมษายน – 23 เมษายน 2558 ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์

1. คลังรวมเซิร์ฟเวอร์ที่เลือก “รักษาคลังรวมไว้” ไอเทมทั้งหมดจะติดตามไป
2. คลังรวมเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกเลือก ไอเทมจะถูกลบทั้งหมด ดังนั้นให้นำไอเทมออกจากคลังรวมและนำ
ไปใส่ไว้ใน ตัวละครที่เก็บรักษาไว้ (ตัวละครที่เลือกใช้)

เนื่องจากคลังรวมมีได้เพียง 1 คลังเท่านั้น ดังนั้นผู้เล่นจะต้องเลือกว่าจะรักษาคลังรวมในเซิร์ฟใดไว้ โดย
ในหน้ารวมเซิร์ฟเวอร์จะมีให้เลือก เป็นแถบสีเขียว

” เซิร์ฟที่ “ไม่ได้เลือกรักษาคลังรวมไว้” ให้นำไอเทมไปใส่ไว้ในคลังส่วนตัวของตัวละคร
ที่เลือกรักษาไว้ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านบน ไอเทมก็จะติดตามตัวละครและคลังส่วนตัวไป
ด้วย เซิร์ฟที่ “เลือกรักษาคลังรวมไว้” ไอเทมทั้งหมดในคลังรวมก็จะตามไปด้วย ”

ดังนั้นก่อนทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ ผู้เล่นจะต้องจัดสิ่งของให้เสร็จก่อนวันรวมเซิร์ฟ เพราะในวันรวมเซิร์ฟผู้เล่น
ขอเข้าเกมไปจัดของก่อนไม่ได้ และหากไอเทมใด ๆ ก็ตามที่ถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

 การจัดการสำนัก

กิลหรือสำนัก : คนแรกที่เข้าเกมจะเป็นเจ้าสำนัก
ระยะเวลา : วันที่ 17 เมษายน – 23 เมษายน 2558 ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์

ก่อนทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ ให้หัวหน้าสำนักทำการไล่สมาชิกสำนักทั้งหมดออกหรือเหลือไว้เพียงสมาชิกที่ไว้
ใจได้ เนื่องจากหลังการรวมเซิร์ฟเวอร์แเล้ว ผู้เล่นคนใดก็ตามที่มีสำนักและเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป็นคนแรกของ
สำนักก็จะกลายเป็นหัวหน้าสำนักทันที ทำให้อาจถูกยึดสำนักได้ (คนที่เข้าทีหลังจะกลายเป็นสมาชิกพรรค
ทั่วไป)

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันจึงควรไล่สมาชิกอื่นออกก่อนจะแล้วค่อยมารับใหม่ทีหลัง

** • หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วทุกสำนักไม่สามารถยุบสำนักได้ภายใน 30 วัน
• ระดับสำนัก ชื่อสำนัก ยังคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
• ไม่รับแจ้งปัญหาการถูกยึดกิลอันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
• หากพบปัญหาไม่สามารถไล่ลูกกิลใด ๆ ได้ให้ทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรวมเซิร์ฟ

 สถานะศิษย์อาจารย์

สถานะศิษย์อาจารย์ถูกตัดขาด : แต่จะได้รับไอเทมทดแทน
ระยะเวลา : วันที่ 17 เมษายน – 23 เมษายน 2558 ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์

อาจารย์ จะสูญเสียศิษย์ทั้งหมดไป แต่จะได้ไอเทมเชือกขาดมาแทนตามจำนวนศิษย์ เช่น

ตัวอย่าง : อาจารย์มีศิษย์ 3 คน
ศิษย์คนที่ 1 ระดับ 5 จะได้ ไอเทมเชือกขาดระดับ 5 1 ชิ้น
ศิษย์คนที่ 2 ระดับ 3 จะได้ ไอเทมเชือกขาดระดับ 3 1 ชิ้น
ศิษย์คนที่ 3 ระดับ 1 จะได้ ไอเทมเชือกขาดระดับ 1 1 ชิ้น

วิธีการทำภารกิจ : ให้นำไอเทม “เชือกขาด” ดังกล่าวไปมอบให้ ชอนอู จากนั้นจะได้รับ
ไอเทม “ด้ายสายสัมพันธ์” เพื่อนำไปใช้รับศิษย์ตามเงื่อนไขดังนี้

  – ไอเทมเชือกขาด –                              – ไอเทมด้านสายสัมพันธ์ –

• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 1 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 65 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 1
• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 2 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 45 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 2
• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 3 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 25 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 3
• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 4 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 15 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 4
• ด้ายสายสัมพันธ์ระดับ 5 ใช้รับศิษย์ที่มีเลเวล 10 ขึ้นไป และจะได้ความสัมพันธ์ระดับ 5

 สถานะคู่รัก

สถานะคู่รัก : ความรักยังคงอยู่
ระยะเวลา : วันที่ 17 เมษายน – 23 เมษายน 2558 ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์
หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วสถานะคู่รักหรือการแต่งงานจะยังคงอยู่เหมือนเดิม
รายละเอียดการรวมเซิร์ฟเวอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการทุกท่านติดตามข่าวทางหน้า
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และทางทีมงาน
ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใด ๆ ในกรณีความเสียหายจากการไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำข้างต้นค่ะ

ที่มา : PlayPark

Share Button